Điều chỉnh thuế nhiều mặt hàng từ ngày 1/1/2012

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2012 sẽ có nhiều thay đổi về biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi so với năm nay cả về danh mục hàng hóa gồm tên hàng hóa, mã số hàng hóa; và mức thuế suất.

Theo đó, thay đổi lớn nhất của danh mục Biểu thuế năm 2012 là mã số hàng hóa theo 8 chữ số (trước đây là 10 chữ số) dẫn đến số lượng dòng thuế trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã tăng 1.258 dòng so với danh mục hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa của các nước ASEAN năm 2007, tăng 336 dòng thuế so với danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành của Việt Nam, làm thay đổi thuế suất của hơn 1.000 dòng thuế của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và thay đổi thuế suất của hơn 40 dòng thuế của Biểu thuế xuất khẩu.

Ngoài ra, kết cấu của Biểu thuế năm 2012 cũng khác so với Biểu thuế năm nay là có thêm chương 98 ngoài 97 chương theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để quy định mức thuế suất riêng cho một số mặt hàng, nhóm mặt hàng đặc thù.

 

Danh mục Biểu thuế xuất khẩu năm 2012 gồm 87 nhóm mặt hàng, chủ yếu là những mặt hàng tài nguyên khoáng sản như quặng, đá, cát; mặt hàng kim loại, phế liệu kim loại, vàng, sắt, đồng và một số mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu khác. Đa số các mặt hàng đều được giữ nguyên mức thuế suất thuế xuất khẩu hiện hành quy định và được cập nhật các mặt hàng mới bổ sung hoặc sửa đổi thuế suất trong năm nay.

Đồng thời, để thực hiện cam kết WTO năm 2012 về giảm thuế xuất khẩu và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trong thời gian qua, các mức thuế suất thuế xuất khẩu được thực hiện cắt giảm 24 nhóm mặt hàng “phế liệu và mảnh vụn của kim loại” từ mức 29% và 22% xuống theo đúng mức tương ứng là 22% và 17%.

Bên cạnh đó, giảm thuế xuất khẩu của mặt hàng “đá vôi trắng đã qua chế biến” từ 17% xuống 14% để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nội dung Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2012 cũng có nhiều điểm thay đổi về thuế suất như sự thay đổi thuế suất của hơn 1.000 dòng thuế, trong đó thay đổi thuế suất của 945 mặt hàng để thực hiện theo lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết WTO năm 2012 như điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu của 157 dòng thuế là các mặt hàng cần thiết điều chỉnh tăng thuế để bảo hộ sản xuất, hạn chế nhập, trong đó có 108 dòng thuế có mức tăng so với hiện hành là 1-2%; điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu của 87 dòng thuế là các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được hoặc để khắc phục bất hợp lý, bảo đảm phù hợp với mức thuế nhập khẩu thành phẩm, trong đó có 7 dòng thuế có mức giảm từ 1-2%, 80 dòng thuế có mức giảm nhiều hơn…

Về cơ cấu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thì ngoài 97 chương theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2012 còn có thêm chương 98 để qui định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho một số mặt hàng, nhóm mặt hàng đặc thù đã được thực hiện trong thời gian qua và tránh ảnh hưởng lớn đến một số ngành sản xuất trong nước do sự thay đổi thuế suất của việc gộp dòng thuế.

Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.

Nguồn: dddn


Bài viết liên quan